Światowy Dzień Ziemi

Jak co roku 22 kwietnia obchodzimy „Światowy Dzień Ziemi”. Inicjatywa ta ma na celu propagowanie wiedzy przyrodniczej i kształtowanie u dzieci właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.Kształtowanie świadomości ekologicznej stanowi bardzo istotny element edukacji społeczeństwa, która z czasem przynosi wymierne korzyści wpływające na dalszy rozwój regionu i polepszenie warunków życia jego mieszkańców. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za naszą planetę, a każdy z nas może skutecznie ją chronić już na obszarze swojego gospodarstwa i jego otoczenia. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji.Z tej okazji, uczniowie klasy I zaprezentowali całej społeczności uczniowskiej program artystyczny, na który przybyli również rodzice występujących dzieci.

mgr Urszula Kokoszka

P1170841 P1170842 P1170843 P1170844 P1170845 P1170848 P1170849