A- A A+

Święto Niepodległości

,,Dzisiaj wielka jest rocznica – Jedenasty listopada!
Tym co zmarli za Ojczyznę
hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy wolność, Polską mowę w szkole,
to że tylko z kart historii poznajemy dziś niewolę ”.

Dnia 10 listopada o godzinie 10:00 odbył się w Szkole Podstawowej w Dulowej uroczysty apel z okazji 11 listopada zwanego Świętem Niepodległości. Tego roku uroczystość z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przebiegała inaczej niż zwykle. Gościem honorowym był pan Mikołaj Rej, który w prostej linii jest potomkiem Mikołaja Reja z Nagłowic, zwanego Ojcem literatury Polskiej. Na początku prowadząca, Joanna Marcisz przywitała zgromadzonych i poleciła pocztowi sztandarowemu, aby wszedł. Nastąpiło odśpiewanie hymnu. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i wyjściu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna. Na środku sali gimnastycznej dumnie siedziała dziewczynka grająca Polskę. Dziewczynki przebrane w strój krakowski zatańczyły do utworu Edwarda Griega ,,Poranek”. Następnie trzy dziewczynki z klasy V w czarnych podkoszulkach pokazały inscenizację przy utworze Mussorgskiego jak to Austria, Prusy i Rosjanie kraj nasz podzieliły. Uczennice i uczniowie z klasy VI opowiadali o walce z zaborcami, o patriotyzmie naszych przodków. Uczeń Kamil, który odgrywał w przestawieniu żołnierza pięknie opowiadał ,,Ojczystej ziemi wiernie służyłem, o ziemię Polską –wolną się biłem…” Dziewczynki z klasy II a przebrane były w stroje krakowskie zaś chłopcy przebrali się w żołnierskie stroje i w scenerii jesiennej obok ogniska z latarką przypominającą ogień, śpiewali pieśni patriotyczne i żołnierskie. Uczniowie zaśpiewali takie pieśni jak: „Piechota” ,,,Wojenko, wojenko”, ,,Przybyli ułani pod okienko”, zaś ,,Pierwszą Brygadę ”zaśpiewał Jakub z klasy IIa. Uczennice z klasy VI- Ola i Amelia zaśpiewały pięknie utwory pt.,, Niepodległość” oraz ,, To miejsce dla Ciebie”. Występy sióstr wywołały łezkę w oku. Pod koniec akademii uczeń Bartek wyrecytował ważne wersety opisujące Polskę : „Gdy słyszycie naszą mowę hymn i pieśni narodowe, to jest Polska !”. Na koniec uczniowie zaśpiewali piosenkę pt. ,,Ziemia Ojczysta ”a troje uczniów akompaniowało do piosenki na dzwonkach. Następnie pan Mikołaj Rej, który przybył w stroju 8 Pułku Ułanów księcia J. Poniatowskiego, opowiedział uczniom o swoim stroju oraz koniu Ułana. Pokazał uczniom szablę ułańską oraz broń palną. Była to piękna lekcja historii, której nie zapomnimy na długo. Uczniowie w podziękowaniu wręczyli gościowi piękną laurkę oraz bukiet z jesiennych liści.

mgr Aneta Bałuszek

P1160716 P1160725 P1160731 P1160733 P1160734 P1160738 P1160740 P1160744 P1160747 P1160753 P1160754P1160737

Skip to content