A- A A+

Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego – wybrana!

W dniach od 5 do 12 IX 2022r. w naszej szkole została przeprowadzona kampania wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego z sekcją Wolontariatu. Zgłosiło się 4 kandydatów z klas IV – VIII: Kaim Filip kl. IV, Palichleb Milena kl.VIII, Pastuszka Zofia kl.V oraz Starzycki Piotr kl. IV.  Dnia 13 IX 2022r. przeprowadzono szkolne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Opiekunowie SU przygotowali karty wyborcze z imienną listą kandydatów. Głosowało 146 uczniów z klas I – VIII, którzy na karcie zaznaczali nazwisko jednego z kandydatów. Powołana przez opiekunów SU komisja wyborcza przeliczyła złożone głosy. Na podstawie wyników szkolnego głosowania utworzono następujący skład Rady SU z sekcją Wolontariatu na rok szkolny 2022/ 2023 – przewodnicząca: Palichleb Milena kl.VIII (61 głosów); zastępca przewodniczącej: Kaim Filip kl.IV (37 głosów ); sekretarz: Pastuszka Zofia kl.V (31 głosów); członek:  Starzycki Piotr kl. IV (17 głosów).

Gratulujemy i życzymy powodzenia  w działalności na rzecz uczniów i całej szkoły.

mgr Renata Antoszczyk

Skip to content