A- A A+

Uczniowie mają głos

W dniu 8 listopada odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie przedstawicieli samorządów uczniowskich wszystkich klas z Dyrektorem szkoły. Podczas spotkania dyskutowano na tematy związane z organizacją listopadowych imprez w szkole, takich jak Młode Talenty, dyskoteka czy apel z okazji 11 listopada. Przewodniczący klas 4 – 7  zostali poproszeni o przeprowadzenie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w sieci. Pani Dyrektor zaprosiła przedstawicieli wszystkich klas na najbliższe spotkanie z radą rodziców, na którym zostaną przedstawione zmiany do Statutu. W związku z tym zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego i naniesienie potrzebnych zmian wynikających ze zmiany w Statucie szkoły.

mgr Lilianna Ziajka

Skip to content