Uzależnieniom STOP!

17 grudnia uczniowie klasy VI i VII wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach profilaktycznych na temat: Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz negatywnemu wpływowi Internetu. Głównym celem warsztatów było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki, czy dopalacze oraz uwrażliwienie na niewłaściwy, niejednokrotnie niszczący wpływ Internetu. Alkoholizm, nikotynizm, narkomania, uzależnienie od mediów, cyberprzemoc to trudne problemy społeczne, stanowiące obecnie duże wyzwanie cywilizacyjne o szerokim zasięgu. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali informacji dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu i zażywania innych uzależniających substancji. Dzieci warto już od najmłodszych lat obejmować szeroko pojętymi działaniami profilaktycznymi.

mgr Bernadeta Głogowska