Warsztaty Bożonarodzeniowe

W Naszej szkole odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe w dniach: 15 XII i 19 XII 2011 r.

– Klasa I wykonywała ozdoby choinkowe z masy solnej pod przewodnictwem pań z WDK w Karniowicach;
– Klasa II wykonywała kolorowe gwiazdki, a klasa III bańki choinkowe. Warsztaty prowadziły panie z KGW w Karniowicach;

– Klasa IV a i IV b wraz z panią mgr Renatą Antoszczyk wykonywała piękne, kolorowe kartki świąteczne;
– Klasa V z prowadzącymi paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Dulowej przygotowała stroiki świąteczne;
– Klasa VI wykonała stroiki świąteczne pod kierownictwem Pani Marii Zając.

Szkoła serdecznie dziękuje wszystkim Paniom prowadzącym warsztaty bożonarodzeniowe z WDK w Karniowicach, z KGW w Dulowej, z KGW w Karniowiach, pani Marii Zając i pani mgr Renaty Antoszczyk.

Dziękujemy za pomysły i podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowej.