Warsztaty literacko-plastyczne

W ramach współpracy z WDK w Karniowicach i Biblioteką Publiczną dnia 18.11.11r. w naszej szkole odbyły się warsztaty literacko- plastyczne p.h. „ Cała Polska czyta dzieciom”. W warsztatach brały udział pięciolatki, sześciolatki oraz uczniowie klasy I.Dzieci z wielką uwagą i zaciekawieniem słuchały głośno czytanych wierszy Ludwika Jerzego Kerna przez zaproszonych gości.
-Dzieciom pięcioletnim czytała wiersz „ Niespodzianka” przewodnicząca KGW w Dulowej- pani Halina Duda.
-Dzieciom sześcioletnim czytała wiersz „ Był sobie niedźwiedź” przewodnicząca KGW w Karniowicach- pani Barbara Paszcza.
-Uczniom klasy I czytał wiersz „ Mądra poduszka” sołtys Karniowic- pan Franciszek Brzózka.
Po wysłuchaniu i omówieniu wierszyków dzieci wykonały prace plastyczne, które umieszczono na gazetkach klasowych. Były ciekawe i kolorowe oraz świadczyły o zrozumieniu treści czytanych utworów.
Pani Magdalena Piskorz oraz pani Ewelina Wójcik wręczyły przybyłym gościom podziękowania za udział w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.
Szkoła jest wdzięczna kierowniczce WDK w Karniowicach, pani Magdalenie Piskorz oraz bibliotekarce, pani Ewelinie Wójcik za pomoc w zorganizowaniu tych warsztatów.