Warsztaty plastyczne „Portret pamięciowy mojego kolegi”

Dnia 27 kwietnia, uczniowie klas V i VI wzięli udział w warsztatach plastycznych „ Portret pamięciowy mojego kolegi”. Warsztaty odbyły się w naszej szkole, pod kierunkiem p. Anety Leś – artysty plastyka i profesjonalistki w dziedzinie wykonywania portretu, która podzieliła się z uczestnikami cennymi wskazówkami przy tworzeniu portretu. Te niezwykłe zajęcia plastyczne przebiegały dość nietypowo i miały zaskakujący charakter. Każdą klasę reprezentowała grupka rysowników, którzy wylosowali sobie opisujących im danych kolegów. Rysownik miał za zadanie stworzyć „ portret pamięciowy kolegi” na podstawie dokładnego opisu podanego przez opisującego. Podczas tych twórczych działań uczniowie nie tylko doskonalili swoje umiejętności rysunkowe w temacie portretu ale również część z nich musiała się wykazać bogatym i odpowiednio dobranym słownictwem przy opisie wyglądu kolegi. Oprócz szlifowania artystycznych i językowych umiejętności wszyscy mieliśmy radości i śmiechu co niemiara. Gotowe „portrety pamięciowe” zawisną na szkolnych korytarzach. Serdecznie dziękujemy p. A. Leś za podzielenie się z nami swoją wiedzą i talentem oraz  za cierpliwość i pomoc.

mgr Renata Antoszczyk