A- A A+

Warsztaty profilaktyczne – Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym oraz negatywnemu wpływowi Internetu.

Dnia 6 grudnia uczniowie klas VI – VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez trenera Akademii Pozytywnej Profilaktyki. Tematyka warsztatów była odpowiedzią na wcześniej przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczniów w dziedzinie profilaktyki i wychowania, dotyczyła: Przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym oraz negatywnemu wpływowi Internetu. Celem warsztatów było uświadomienie naszym uczniom różnego rodzaju zagrożeń jakie mogą wynikać z nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z sieci oraz pokazanie ciekawszego sposobu spędzania wolnego czasu. Obok środków odurzających stanowią poważne zagrożenie dla zdrowego rozwoju młodego człowieka. Do tej grupy uzależnień zaliczamy aktywności związane z urządzeniami umożliwiającymi poruszanie się po ”wirtualnym” świecie (np. komputery, tablety, telefony komórkowe, nieograniczone zasoby Internetu) – zaawansowane technicznie urządzenia do wymiany danych. W uzależnieniu behawioralnym dochodzi do utraty kontroli nad daną czynnością. Przez co taka osoba zaniedbuje inne ważne sprawy: szkołę, rodzinę, rówieśników; doświadcza również strat w zdrowiu psychicznym, jak i somatycznym. Uzależnienie od komputera, telefonu, gier komputerowych, Internetu to współczesne zagrożenia społeczne, stanowiące obecnie duże wyzwanie cywilizacyjne o szerokim zasięgu.

mgr Bernadeta Głogowska

Skip to content