A- A A+

WF z AWF – aktywny powrót uczniów do szkoły

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczy w programie „Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF”. Patronem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jego celem jest poprawa stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Nauka w domu, przed komputerem i brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami spowodowały wiele szkód. Uczniowie klasy II b świetnie się bawią podczas tych zajęć, w których uczestniczą raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. W ramach zajęć realizowane są różne formy zajęć ruchowych oraz gry o charakterze rekreacyjnym i zabawowym. Głównym celem zajęć sportowych nie jest przygotowanie dzieci i młodzieży do rywalizacji sportowej a aktywny rozwój uczniów i integracja.

mgr Aneta Doros

Uczeń i uczennica ustawiają się do piramidy na materacu.Dwóch uczniów ustawia się do piramidy na materacu.Uczniowie w strojach gimnastycznych stoją i siedzą w sali gimnastycznej.Chłopcy stoją na środku sali, po dwóch stronach dzieci stoją na materacach podczas zabawy.

 

Skip to content