A- A A+

Wspólne spotkania

W dniu 4 X 2016 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie prezydium rady rodziców, przedstawicieli rad oddziałowych, samorządu uczniowskiego oraz zaproszonych gości. Spotkanie prowadził przewodniczący rady rodziców pan Łukasz Barański.
Porządek zebrania:
1. Przedstawienie wyników ewaluacji zewnętrznej przez dyrektora szkoły mgr Sylwię Słomską.
2. Prezentacja harmonogramu imprez w roku szkolnym 2016/ 2017.
3. Plan pracy samorządu uczniowskiego – przewodniczący SU Bartosz Malczyk.
4. Wspólne działania w ramach realizacji programu Bezpieczna+.
5. Ankieta ewaluacyjna – mgr Lilianna Ziajka.
6. Sprawy bieżące i wnioski.
Dziękujemy wszystkim gościom za udział w spotkaniu, liczymy na owocną współpracę i za to, że towarzyszą nam w codziennym życiu szkolnym.

mgr Sylwia Słomska

img_4037 img_4041 img_4045img_4044