A- A A+

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego należy przeprowadzić wybory do Rady  Samorządu Uczniowskiego. Po trwającej ponad tydzień kampanii wyborczej nastąpił dzień wyborów ( 25.09.2018r.) Prawo głosu mieli wszyscy uczniowie z klas I – VIII . Komisja Wyborcza w składzie : Wiktoria Brzózka kl.VIII, Igor Dziuba kl. VII i Paulina Paluch kl.VI  pod opieką nauczyciela Renaty Antoszczyk, weszła do kolejnych klas  i przeprowadziła wybory. Każdy uczeń otrzymał odpowiednio przygotowaną kartę do głosowania z listą nazwisk 15 kandydatów i miał prawo zaznaczyć na niej wybrane przez siebie trzy nazwiska. Następnie karty zostały wrzucone do urny. Po głosowaniu komisja udała się na podsumowanie wyborów. Głosowało 163 uczniów. W wyniku przeprowadzonych wyborów  i po przeliczeniu wszystkich głosów usytuowała się następująca Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący : Miłosz Bartosik kl. VIII

Z-ca przewodniczącego : Maria Chomik kl.Vb

Kronikarz: Aleksandra Kozioł kl.VIII

Członkowie: Julia Dominik kl.IV

                      Jakub Żuradzki kl.Va

mgr Renata Antoszczyk

 

Skip to content