A- A A+

Wyniki oceny wniosków. Nasza szkoła jest na liście!

Nasza szkoła z dwoma projektami „Umiejętność uczenia się, czyli Mądra Główka 1” oraz „Umiejętność Uczenia się, czyli Mądra Główka 2” znalazła się na
LIŚCIE RANKINGOWEJ NR 1
WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH MINIMUM PUNKTOWE
KONKURS NR POKL/9. 5/I/11 W RAMACH DZIAŁANIA 9.5 POKL
Szukaj nas pod pozycją 64 i 65.

Skip to content