Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

Z nieukrywaną przyjemnością i dumą pragnę poinformować o doskonałym wyniku, który osiągnęli uczniowie klasy VI w ramach ogólnopolskiego sprawdzianu.

ŚREDNIA WYNIKU W SZKOLE WYNIOSŁA: 28,6 pkt

ŚREDNIA WYNIKU W GMINIE TZREBINIA: 24,6 pkt

ŚREDNIA WYNIKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM: 24,8 pkt

Dziękuję wszystkim uczniom , nauczycielom  oraz rodzicom za pracę, która przyczyniła się do sukcesu… jednego z pierwszych na drodze edukacji.

Uczniowie , nauczyciele -jestem z Was bardzo dumna!

mgr S. Słomska – dyrektor szkoły

P1110602