A- A A+

Zajęcia na basenie

Uczniowie z klasy III oraz II a i b wyjeżdżają na basen do „Aqua Planet” w Trzebini w celu rozwijania umiejętności pływackich oraz profilaktyki prozdrowotnej. Podstawowym celem wyjazdów na basen jest nauka pływania, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, systematyczności i pracowitości. Na basenie zajęcia obejmują podstawowe ćwiczenia w wodzie oraz gry i zabawy w wodzie. Spodziewane efekty to nabycie umiejętności pływania, nauka czynnego spędzania czasu wolnego, poprawa zdrowia dzieci.

mgr Aneta Doros

Dzieci pływają w basenie.Dzieci pływają w basenie.Dziewczynka pływa w basenie.Dzieci stoją przy basenie z przyrządami do pływania.Dzieci stoją i siedzą przy basenie.

 

Skip to content