A- A A+

Zakończenie warsztatów Matecznik Tradycji

21 stycznia 2020 roku w naszej szkole odbyło się  podsumowania warsztatów Matecznika Tradycji. W ramach warsztatów tańca ludowego uczniowie poznawali tradycje taneczne oraz zwyczaje i obrzędy regionu. W ramach warsztatów tradycyjnych zawodów, rzemiosła i rękodzieła artystycznego prowadzone były warsztaty z garncarstwa gdzie nasi uczniowie poznawali jego tajniki. Na  początku spotkania przy dźwiękach harmonii wszyscy pięknie zaśpiewaliśmy znane nam  kolędy. Następnie uczestnicy warsztatów tanecznych w ludowych strojach zaprezentowali   zabawy i przyśpiewki ludowe. Widać było, że wielką radość sprawiły najmłodszym uczniom zabawy taneczne. Starsi uczniowie prezentowali swoje piękne prace wykonane na warsztatach rzemiosła ceramicznego. Na koniec wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy za udział w warsztatach. Dziękujemy wszystkim prowadzącym warsztaty za to, że nasi uczniowie mogli poznać inną stronę dziedzictwa kulturowego.

mgr Aneta Bałuszek

Skip to content