Zapisy do kl. I – postępowanie uzupełniające.

W terminie:

od  04.05. 2017 r. do  08.05.2017 r. można złożyć w postępowaniu uzupełniającym zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej.
Dokumenty do pobrania – w sekretariacie szkoły lub w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA:

  • karta zgłoszenia dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Dulowa),
  • wniosek o przyjęcie dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa).

Zapraszamy…