Zapraszamy…

Serdecznie zapraszam 10 I 2019 r. wszystkich rodziców/ prawnych opiekunów na śródroczne spotkanie z wychowawcami.

16. 30 zebranie w sprawie zimowiska, sala gimnastyczna,

17.00 zebrania z wychowawcami, sale lekcyjne,

18.00 spotkanie z prezydium rady rodziców, sala 23.

Zapraszamy,

mgr S. Słomska dyrektor szkoły