Zbiórka dla dzieci i młodzieży

,,W ofiarowaniu siebie najpiękniejsze jest to,
że to, co do nas wraca
jest zawsze lepsze od tego, co dajemy.
Otrzymujemy odpowiedź o wiele bardziej hojną
niż nasze działanie”
Orison Swett Marden

Szkolne koło wolontariatu w miesiącu listopadzie i grudniu zorganizowało zbiórki wspierające akcje: „Mikołaj na kresach” oraz dla podopiecznych  Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przyniesienie rzeczy papierniczych, słodyczy oraz artykułów do higieny intymnej.
mgr Aneta Bałuszek