A- A A+

Zebrania z rodzicami.

Serdecznie zapraszam  w dniu 14 II 2020 r. wszystkich rodziców/ prawnych opiekunów na śródroczne spotkanie z wychowawcami.

17.00 zebrania z wychowawcami – oddział przedszkolny, kl. I – VIII, sale lekcyjne

18.00 spotkanie dyrektora szkoły z prezydium rady rodziców.

Zapraszamy,

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Skip to content