ZEBRANIA Z RODZICAMI

Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 22 I 201 5 r.:

16. 30 spotkanie organizacyjne z rodzicami uczestników zimowiska, sala nr 6.
17.00 zebrania wychowawców klas z rodzicami
17.45 zebranie prezydium rady rodziców i rad oddziałowych, sala nr 21

 

Zapraszamy…..

Sylwia Słomska – dyrektor szkoły