A- A A+

Zebrania z rodzicami.

Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 25 I 201 7 r.:

16.30 spotkanie organizacyjne z rodzicami uczestników zimowiska, sala nr 6,
17.00 zebrania wychowawców klas z rodzicami,
17.00 spotkanie pedagoga szkolnego z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego,
18.00 zebranie prezydium rady rodziców i rad oddziałowych, sala nr 6.

Zapraszamy….

Skip to content