Zebrania z rodzicami.

Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 17 V 201 7 r.:

17. 00 zebrania wychowawców klas I – III z rodzicami, sale lekcyjne
17.30 zebrania wychowawców klas IV – VI z rodzicami, sale lekcyjne

18.00 dyżur nauczycieli w pokoju nauczycielskim
18.00 zebranie prezydium rady rodziców, kancelaria dyrektora szkoły

Zapraszamy….

mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły