A- A A+

Zebrania z rodzicami.

Serdecznie zapraszam 7 II 2018 r. wszystkich rodziców/ prawnych opiekunów na śródroczne spotkanie z wychowawcami.

16. 30 zebranie w sprawie zimowiska, sala gimnastyczna

17.00 zebranie z wychowawcą – oddział przedszkolny, kl. II, III, IV a, sale lekcyjne

17.15 zebranie z wychowawcą – kl. IV b, V, VI, VII, sale lekcyjne

oraz 9 II 2018 r. o godz. 17.00 zebranie z wychowawcą kl. I, sala lekcyjna.

Zapraszamy,

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Skip to content