A- A A+

Życzenia…

Kraków, 23 czerwca 2016 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice
Drodzy Uczniowie

                W imieniu własnym oraz pracowników Kuratorium Oświaty w Krakowie, składam Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności, za całoroczny trud włożony w pracę dydaktyczno-wychowawczą dzieci i młodzieży, a także za rzetelną organizację funkcjonowania małopolskich szkół i placówek. Dziękuję Państwu za wytrwałe, efektywne działania na rzecz umacniania wizerunku małopolskiej oświaty.
Do Rodziców kieruję gratulacje za wszelkie sukcesy osiągnięte przez Państwa dzieci. Obecność Rodziców w życiu szkoły, ubogaca je i pomaga właściwie kształtować procesy edukacyjne – za to Państwu dziękuję.
Uczniom gratuluję osiągnięć w nauce, w sporcie, nabytych kompetencji i umiejętności oraz zdanych egzaminów. Ufam, że mijający rok szkolny był dla Was owocnym czasem rozwoju różnych pasji i zainteresowań.
Wszystkim życzę wspaniałego, pełnego wrażeń i bezpiecznego odpoczynku wakacyjnego, w promieniach słońca i radosnej atmosferze.

Małopolski Kurator Oświaty
 Barbara Nowak

Skip to content