A- A A+

Warsztaty profilaktyczne dla klasy 6

W dniu 19 listopada w SP w Dulowej odbyły się ponownie warsztaty profilaktyczne prowadzone online przez państwa Dominikę i Marka Wąsików z Akademii Pozytywnej Profilaktyki I Terapii Uzależnień na temat: „Niebezpieczeństwa, które czyhają w sieci  i sposoby uchronienia się przed nimi”W warsztatach uczestniczyli tym razem uczniowie z klasy 6, którzy aktywnie brali udział w zajęciach online, chętnie włączali się do rozmowy, byli kreatywni, wykonywali ćwiczenia.

mgr Bernadetta Głogowska

 

Uwaga ósmoklasiści

Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych.

Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);

Brawa dla naszych uczniów

 Znamy wyniki Małopolskich Konkursów Przedmiotowych.

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:

Bartosz Góral – j. angielski

Paulina Paluch – j. polski

Bartosz Malczyk – matematyka

Gratuluję uczniom oraz nauczycielom: mgr A. Kaźmierczak,  mgr J. Bogackiej – Pająk, mgr Edycie Siemek.

Życzę powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych…

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Warsztaty profilaktyczne

Uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w warsztatach online na temat: „Niebezpieczeństwa, które czyhają w sieci i sposoby uchronienia się przed nimi oraz radzenie sobie z trudnymi emocjami” prowadzonych przez państwa Dominikę i Marka Wąsików z Akademii Pozytywnej Profilaktyki I Terapii Uzależnień.

Głównym celem warsztatów było uświadomienie uczniom, że zagrożenia w internecie istnieją i są realnym problemem. Dzięki zdobytej wiedzy młodzież będzie potrafiła się przed nimi uchronić, także w trakcie zdalnego nauczania. Internet jest skarbnicą wiedzy, ale może stanowić też duże zagrożenie. Mogą to być niebezpieczne treści, hejt i fake news, szkodliwe relacje online, cyberprzemoc, scam i phishing, uzależnienie od sieciowych gier, serwisów i różnego typu niewłaściwych treści. (więcej…)

Europejski Tydzień Kodowania

Europejski Tydzień Kodowania

Uczniowie naszej szkoły z klas 5 – 8 już po raz kolejny uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Kodowania. Na lekcjach informatyki programowali w intuicyjnym języku Scratch. Tworzyli animacje, interaktywne historie oraz własne gry. Europejski Tydzień Kodowania, to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

certyfikat.pdf

mgr Bernadetta Głogowska (więcej…)

Mali patrioci z Ia

Mali patrioci z Ia

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klasy Ia obchodzili „Urodziny Polski”. Na lekcji rozmawialiśmy o tym, jak zostać siedmioletnim patriotą. Poznaliśmy polskie symbole narodowe, wykonaliśmy biało – czerwone kotyliony i laurki dla Polski oraz odśpiewaliśmy hymn. Dnia 11 listopada uświetniliśmy ten dzień w swoich domach – upamiętniając na zdjęciu moment śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” wspólnie z całą naszą Ojczyzną o godz. 12.00. (więcej…)

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała Niepodległość. Chcąc uczcić ten dzień, dnia 10 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego o godz. 11.11 uroczyście odśpiewały Hymn Polski. Przypomnieliśmy sobie również co to jest Patriotyzm oraz jakie mamy Symbole Narodowe. Każde z dzieci wykonało obrazek Godła Polski, które teraz zdobią naszą przedszkolną gazetkę.

mgr Roksana Majcherczyk (więcej…)