A- A A+
Światowy Dzień Pluszowego Misia

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Święto najlepszego przyjaciela dzieci, ale nie tylko okazało się być świetną okazją do przypomnienia sobie postaci z książek dzieciństwa. Wybrana literatura cieszyła się tego dnia dużym powodzeniem w młodszych klasach. Dzieci chętnie przystały na pomysł aby właśnie dziś w szkole towarzyszyły im ich misie. Święto to ustanowiono 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki. (więcej…)

Sukcesy najmłodszych

Sukcesy najmłodszych

Listopad przyniósł wiele dobrych wiadomości dla oddziału przedszkolnego. Dzieci biorące udział w konkursach plastycznych nie mogły doczekać się werdyktów. Rozstrzygnięcia dwóch konkursów okazały się być dla nas bardzo pomyślne. W konkursie „Dary jesieni w mandali zamknięte” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini zwyciężył w swojej kategorii wiekowej Miłosz Kaim. Kolejny z konkursów – organizowany przez Szkołę Podstawową w Psarach „Jesień w oczach dziecka” wygrał Bruno Lech wykonując najpiękniejszą z prac. (więcej…)

Nasi laureaci w konkursie „Jesień w sztuce”

Miło nam poinformować, że laureatami tegorocznej XIII edycji Powiatowego Konkursu „Jesień w sztuce” organizowanego przez Trzebińskie Centrum Kultury zostały następujące uczennice naszej szkoły:

KONKURS PLASTYCZNY – „ ZŁOTA JESIEŃ”

kategoria wiekowa kl. I – III
II miejsce – Hanna Płazieńska z kl. IIa
III miejsce – Olga Jędrzejczyk z kl. IIIa
wyróżnienie –  Lena Żuradzka  z kl. IIa
kategoria wiekowa kl. IV – VIII
II miejsce – Weronika Płazieńska z kl.IV

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a laureatkom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

mgr Renata Antoszczyk

Konkurs „Młoszowskie Nutki” 2022 – nasze laureatki

Do konkursu piosenki zostały zgłoszone następujące uczennice: Anna Chomik z klasy I , Hanna Płazieńska z klasy IIa, Alicja Trębacz z klasy IIIb, Karolina Paluch z klasy IV oraz Weronika Płazieńska z klasy IV. Bardzo miło nam poinformować, że laureatkami 29.Gminnego Konkursu Piosenki „Młoszowskie Nutki” zostały nasze młode artystki – wokalistki : Hanna Płazieńska z klasy IIa ( III miejsce) oraz jej siostra Weronika Płazieńska z klasy IV (wyróżnienie). Chcemy również dodać, że w tym samym konkursie nasza uczennica z klasy IV Kamila Nowakowska, która w tym roku reprezentowała PMDK w Trzebini zdobyła III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

mgr Renata Antoszczyk

Przyrodnicze doświadczenie – uprawa sałaty

Przyrodnicze doświadczenie – uprawa sałaty

Uczniowie klasy pierwszej w październiku założyli klasową uprawę sałaty. W specjalnym akwarium Green Farm otrzymanym od Fundacji Orlen pierwszoklasiści przygotowali podłoże, na którym umieścili nasiona sałaty. Przez miesiąc obserwowali tempo wzrostu rośliny dbając o odpowiednie warunki dla jej rozwoju. Po miesiącu doczekali się dorodnych okazów sałaty, która pozwala wzmocnić układ nerwowy, odkwasza, poprawia trawienie i zwiększa odporność.  Ten wartościowy zbiór stał się zdrowym dodatkiem do drugiego śniadania pierwszaków.

mgr Joanna Bogacka – Pająk (więcej…)

Wycieczka do „Sztolni Królowej Luizy” w Zabrzu.

Wycieczka do „Sztolni Królowej Luizy” w Zabrzu.

W dniu  17 listopada  klasa V udała się na wycieczkę do „Sztolni Królowej Luizy’  w Zabrzu , gdzie  zwiedzała  jedną z najbardziej zróżnicowanych i wyjątkowych ofert w całym kompleksie – Trasę Wodną. Na początku wycieczki nasi uczniowie założyli ochronne kaski i zostali zapoznani z zasadami zwiedzania kopalni. Następnie, wyposażeni w specjalne latarki, wraz z przewodnikiem zjechali szybem 40m pod ziemię, gdzie zaczęli zwiedzanie od własnoręcznego wykopywania węgla kamiennego, wysłuchując opowieści o pracy górników. W trakcie przepływu łodziami pod samym centrum 180-tysięcznego miasta, usłyszeliśmy opowieści o legendarnych postaciach Górnego Śląska –  Skarbniku i Utopku. (więcej…)

Z wizytą w piekarni

Z wizytą w piekarni

W ramach realizacji szkolnego programu doradztwa zawodowego oraz planu Szkoły Promującej Zdrowie, uczniowie klas 3a i 3b wybrali się z wizytą do pobliskiej piekarni p. Celiny Dębskiej. Właścicielka dołożyła wszelkich starań, aby uczniowie dowiedzieli się jak najwięcej o powstawaniu zdrowego chleba oraz o niełatwej pracy piekarza. Uczniowie mieli wyjątkową okazję skorzystania z ciekawej prezentacji, podczas której obserwowali kolejne etapy powstawania pieczywa przy wykorzystaniu specjalnych umiejętności zawodowych pracowników, jak również odpowiednio dostosowanych urządzeń piekarniczych. Jednak uczestników tej niezwykłej wycieczki najbardziej zachwyciła część praktyczna, czyli możliwość samodzielnego wyrobienia ciasta, uformowania chleba czy bułki oraz też przygotowania słodkich rogalików z owocową marmoladą. (więcej…)

Spotkanie z przedstawicielem zawodu w klasie VI

W związku z rocznym planem doradztwa zawodowego, w naszej szkole będą zapraszani przedstawiciele zawodu. W piątek 18.11.2022 na lekcji geografii, klasa VI gościła p. Alicję Grabowską, która opowiedziała czym zajmuje się zawodowo. Pani Alicja wraz z mamą Lucyną w Filipowicach uprawia ogród, prowadzi szkółkę roślin oraz pisze o roślinach. Uczniowie mogli obejrzeć przyniesione przez p. Alicję książki, które napisała i wydała: „Szkoła cięcia. Naucz się ciąć rośliny ozdobne w swoim ogrodzie!” oraz „Szkoła cięcia 2. Naucz się ciąć drzewa i krzewy owocowe!”. Oprócz posiadania szkółki roślin, pisania książek, prowadzenia sklepu internetowego  „Twój ogrodnik”, p. Alicja dzieli się swoją wiedzą w mediach społecznościowych. (więcej…)

Egzamin ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.

W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2022.

Wyniki i zaświadczenia

W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), oraz uczniowie – obywatele Ukrainy przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Skip to content