A- A A+
Dzień Kropki

Dzień Kropki

15 września w naszej szkole i oddziale przedszkolnym obchodziliśmy ,,Międzynarodowy Dzień Kropki”. To święto kreatywności, odwagi, zabawy, rozwijania i odkrywania ukrytego talentu. Uczniowie w tym dniu ubrali się w stroje w kropki, wykonali kropkowane prace plastyczne i ozdobili nimi swoje klasy. W każdym z nas drzemie talent, tylko nie zawsze umiemy go odkryć. Czasem potrzeba kogoś, kto ten talent w nas dostrzeże.

mgr Aneta Bałuszek (więcej…)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkową i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie:

  • korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub miejscowym urzędzie gminy/miasta;

  • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00 (od dnia 13 września br. do końca trwania spisu tj. 30 września br. infolinia będzie czynna w godzinach od 8.00 do 20.00).

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

Gminny Komisarz Spisowy w Trzebini w celu zapewnienia mieszkańcom możliwości wywiązania z obowiązku spisowego zorganizował dyżury rachmistrzów spisowych w mobilnych punktach spisowych. Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie Urzędu Miasta w Trzebini w zakładce NSP 2021: https://trzebinia.pl/aktualnosci/sprawy-mieszkancow-aktualnosci/8565-narodowy-spis-powszechny-liczy-sie-kazdy-glos

Udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnią chwilę.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

Wakacje dobiegły końca…

Wakacje dobiegły końca…

Niezwykle szybko minęły wakacje, czas relaksu, spokoju, odpoczynku… Nadszedł czas systematycznej pracy – nauki. W środę 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022.  Ze względów bezpieczeństwa spotkania od klas drugich do ósmych odbyły się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Na sali gimnastycznej o różnych godzinach  miało miejsce  ślubowanie klasy Ia oraz Ib. Na pierwszoklasistów czekało sporo atrakcji. Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przyjechali przedstawiciele prewencji, którzy przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Pierwszaki dostały drobne upominki od policjantów oraz mogli zrobić odcisk swoich linii papilarnych, które zabrali na  pamiątkę do domu. Uczniowie z chęcią robili sobie zdjęcie z policyjnymi maskotkami Polisią i Wawelkiem. Na koniec uczniowie klas pierwszych dostali plecaki z przyborami szkolnymi od firmy Tauron. (więcej…)

Brawo…

Informuję, że stypendium naukowe w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Trzebinia” za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali:

Julia Kamieniarz,

Paulina Paluch,

Bartosz Malczyk.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

fot.fot. Julia Kamieniarz, uczennica kl. VIIIb

Procedury szkolne 2021/ 2022

Proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w roku szkolnym 2021/ 2022:

I. Procedura bezpieczeństwa w szkole dotycząca organizacji zajęć

II. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia lub pracownika szkoły zachorowania na COVID-19

III. Procedura przebywania uczniów na świeżym powietrzu

IV. Procedura przychodzenia ( przyprowadzania) uczniów do szkoły i wychodzenia (odbierania) uczniów ze szkoły

V. Procedura szybkiej ścieżki i komunikacji z rodzicami, opiekunami prawnymi

VI. Procedura realizacji zajęć w świetlicy szkolnej

VII. Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej.-1

VIII. Procedura uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego (1)

IX. Procedury do prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej, rewalidacji

X. Procedura realizowania zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

XI. Procedura obsługi petentów na terenie Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej

S. Słomska, dyrektor szkoły

Nowy rok szkolny…

Warszawa, 31 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Cieszymy się,
że po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do swoich szkolnych obowiązków. Wiemy, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania
w grupie rówieśniczej. Wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.

Aby od 1 września nauka mogła odbywać się w sposób stacjonarny, Ministerstwo Edukacji
i Nauki przez całe wakacje realizowało działania ukierunkowane na bezpieczny powrót
do szkół. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowaliśmy wytyczne sanitarne. Są one wsparciem dla dyrektorów szkół w organizacji procesu nauki. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych zapewniamy także środki bezpieczeństwa dla szkół – stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry bezdotykowe, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Stale zachęcamy również do szczepień nauczycieli oraz dzieci od 12. roku życia i prowadzimy akcję informacyjną w tej sprawie. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników szkół
oraz rodziców to obecnie jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Realizujemy także programy wsparcia uczniów po długotrwałym okresie kształcenia
na odległość, które rozpoczęliśmy już wiosną tego roku. Chcemy aktywnie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi nauki zdalnej na rozwój dzieci i młodzieży, dlatego opracowaliśmy „Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” i przeznaczyliśmy na jego realizację dodatkowe środki. Przedsięwzięcie obejmuje działania związane ze zdrowiem (profilaktyka krótkowzroczności), poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału.

Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” to kompleksowy projekt, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzanie młodych ludzi do rozwijania swoich zainteresowań. Idea równego dostępu do wiedzy i stwarzania uczniom
jak najlepszych szans do rozwoju – niezależnie od ich miejsca zamieszkania – była także impulsem do opracowania projektu
Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.
Będą to lokalne centra nauki, do których zostaną przeniesione
najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Projekt zakłada powstanie takich placówek w 32 miejscowościach w całej Polsce. Dzięki nim uczniowie będą mogli uczestniczyć w pasjonujących doświadczeniach, w atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę
i poznawać najnowsze osiągnięcia oraz zdobycze nauki blisko swojej szkoły, a także miejsca zamieszkania. Pierwsze pilotażowe
Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, a kolejne w latach 2022-2023.

Nowy rok szkolny to także czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć edukacyjnych
i wychowawczych. Jednym z nich jest projekt „Poznaj Polskę”, który startuje już 6 września.
W ramach tego programu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.
To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które w tak dużym stopniu wspiera edukację patriotyczną. Gorąco zachęcam młodych ludzi do udziału w tym projekcie, do poznawania polskiej historii i miejsc ważnych dla naszej tożsamości narodowej.

U progu nowego roku szkolnego składam wszystkim uczniom najlepsze życzenia. Starajcie się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, aby w czerwcu przyszłego roku
móc z satysfakcją odebrać szkolne świadectwa. Dążcie do poszerzania swojej wiedzy, a także do rozwijania własnych pasji oraz talentów. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele. Pamiętajcie, aby ze wszystkich szkolnych sytuacji, nawet z niepowodzeń, czerpać doświadczenie i naukę na przyszłość.

Najlepsze życzenia kieruję także do wszystkich nauczycieli i wychowawców, dziękując
za wspieranie młodych ludzi w trudnym czasie pandemii. W nowym roku szkolnym będą Państwo nie tylko przekazywać wiedzę, ale także kształtować postawy i charaktery młodych ludzi. Życzę, aby najbliższe miesiące obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.
Dla swoich uczniów są Państwo autorytetami i mistrzami, którzy przygotowują ich do wejścia w dorosłe życie.

Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzę spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022. Mam nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała w szkołach nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/ 2022

Zapraszamy uczniów 1 września 2021 o wyznaczonych godzinach.

W trosce o bezpieczeństwo  uczniowie wchodzą do budynku sami za wyjątkiem dzieci kl. I, którzy mogą wejść pod opieką jednego rodzica/ prawnego opiekuna.

Rodzice/ opiekunowie prawni stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie. Na dzieci będą oczekiwali wychowawcy oddziałów.

Pamiętamy o: zachowaniu dystansu i dezynfekcji rąk.

W tym dniu obowiązuje strój odświętny.

godz. 9:00

kl. VII – wejście nr 3, sala 22

kl. VI – wejście nr 1, sala 8

godz. 9.30

kl. VIII a – wejście nr 3, sala 16

kl. VIII b – wejście nr 1, sala 7

godz. 10.00

kl. IV– wejście nr 1, sala 9

kl. V – wejście nr 3, sala 20

godz. 10.30

kl. III – wejście nr 3, sala 21

godz. 11.00

dziedziniec szkoły lub sala gimnastyczna

kl. I a – wyznaczone miejsce z lewej strony lub wejście nr 4, sala gimnastyczna, sprawy organizacyjne sala 10

kl. I b – wyznaczone miejsce z  prawej strony lub wejście nr 3 – spotkanie z wychowawcą, sprawy organizacyjne sala 11 i przejście do sali gimnastycznej

godz. 12.30

kl. II a – wejście nr 3, sala 12

kl. II b – wejście nr 1, sala 6

Zapraszamy….

mgr Sylwia Słomska, dyrektor szkoły

Szczepienia – informacje z Ministerstwa Zdrowia

SZCZEPIENIA

Informacje z Ministerstwa:

1_list_ministra_zdrowia

2_deklaracja_na_szczepienia

3_kwestionariusz_wstepnego_wywiadu

4_list_w_sprawie_szczepien

5_rekomendacje_dla_rodzicow6_plakat_informacyjny

Zebranie rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego

Zapraszam w dniu 30 VIII 2021 r. o godz. 17.00 do sali nr 1 rodziców dzieci zapisanych na rok szkolny 2021/2022 do oddziału przedszkolnego na spotkanie organizacyjne.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na spotkanie w budynku szkoły, otrzymacie Państwo informację o innym sposobie uczestniczenia w zebraniu.

mgr Sylwia Słomska – dyrektor szkoły

Skip to content