A- A A+
Każdy dzień z nową przygodą w Rajczy

Każdy dzień z nową przygodą w Rajczy

Uczniowie klasy czwartej wyjechali w terminie 15-19.04.2024r. na śródroczny turnus wspierający kształcenie i kondycję psychofizyczną uczniów do Domu Wczasów Dziecięcych w Rajczy, prowadzony przez Fundację Edukacji Przyrodniczej „Poznaj Beskidy”. Rajcza powitała nas deszczowo, ale pełni energii i humoru pokonaliśmy i tę przeszkodę, aby dobrze się bawić podczas pobytu. Pogoda nas nie rozpieszczała, przeżyliśmy wszystkie pory roku, które nie przeszkodziły nam w codziennych zajęciach i wycieczkach. Każdy dzień przyniósł coś nowego i innego, jakąś przygodę. (więcej…)

Wycieczka do Jaskini Wierzchowskiej Górnej – klasa VI

Wycieczka do Jaskini Wierzchowskiej Górnej – klasa VI

19 kwietnia  2024 roku wybraliśmy  się na wycieczkę do Jaskini Wierzchowskiej Górnej położonej w malowniczej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Długość Jaskini Wierzchowskiej to prawie 1000 metrów podziemnego labiryntu wiodącego przez bajkowe w wystroju i ukształtowaniu sale oraz korytarze. Naszą przygodę zaczęliśmy od zwiedzania Jaskini z przewodnikiem, gdzie podziwialiśmy jej przepiękne wnętrze oraz liczyliśmy śpiące nietoperze.  Jest to największa jaskinia na terenie Jury Krakowskiej. Jaskinia Wierzchowska posiada najdłuższą trasę turystyczną ze wszystkich jaskiń w Polsce. Prowadzi ona krętym Przesmykiem Długim poprzez Salę z Kotłami i Hotelik do największej komory jaskiniowej – Sali Balowej i dalej do Sali Człowieka Pierwotnego. (więcej…)

Wycieczka klasy IIIa

Wycieczka klasy IIIa

Dnia 17.04.2024r. klasa 3a odbyła wycieczkę do Krakowa. Naszym celem było zaznajomienie się z pojęciami związanymi z iluzją oraz zwiedzanie wystawy geologicznej, która znajduję się w Akademii Górniczo-Hutniczej. Pani Agnieszka, która prowadziła warsztaty z zaangażowaniem odpowiadała na wszystkie nurtujące nas pytania. Pozwoliła nam zrozumieć, że nie zawsze wszystko jest tym, na co wygląda. Po doświadczeniach przeszliśmy do budynku głównego gdzie mieści się wystawa  skamieniałości i kryształów. Przekonaliśmy się, jak wiele wspaniałości skrywa ziemia. Pan Piotr – opiekun muzeum- zdradził nam wiele ciekawostek związanych ze skamieniałościami wydobywanymi na naszych terenach. (więcej…)

Małopolski Program Wspierania Uczniów

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Trzebinia została wybrana na Partnera do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A, komponent 2.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Departamentem Edukacji UMWM i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w dwóch szkołach prowadzonych przez naszą Gminę: w roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Orła Białego w Trzebini oraz w roku szkolnym 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości. Projekt kierowany jest również do rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli.

W ramach partnerstwa nasze szkoły otrzymają wsparcie w formie:

  • szkoleń i wsparcia merytoryczno-metodycznego dla nauczycieli,
  • materiałów na potrzeby diagnozy uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości,
  • pomocy w procesie diagnozy uczniów, która zostanie przeprowadzona w szkołach przez naszych nauczycieli – szkolnych liderów projektu,
  • programów i scenariuszy zajęć dla uczniów zakwalifikowanych drogą diagnozy do warsztatów ogólnorozwojowych, które zostaną przeprowadzone w naszych szkołach przez szkolnych liderów projektu,
  • dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, która będzie realizowana w szkołach objętych projektem,
  • warsztatów i konsultacji dla rodziców dzieci, które odbędą się na terenie szkół uczestniczących w projekcie,
  • możliwości zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów do miejsc służących rozwijaniu ciekawości świata i aktywności poznawczej.

Dla uczniów objętych wsparciem zostanie zorganizowany konkurs z nagrodami, podczas którego będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia – sukcesy uzyskane dzięki udziałowi w projekcie.

Ponadto, wyłącznie dla uczestników projektu, zostanie wyodrębniona pula środków w ramach komponentu stypendialnego Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów, co pozwoli na dodatkowe wsparcie rozwoju ich uzdolnień.

W efekcie działań projektowych 80 uczniów klas 2-8 otrzyma wsparcie w postaci pogłębionej diagnozy, a 40 z nich będzie uczestniczyć w warsztatach służących rozwijaniu ogólnego potencjału i budowaniu motywacji do pracy nad sobą oraz wdrażających do planowania własnego rozwoju. Uczniowie będą również uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z psychologami/pedagogami. Rodzice/opiekunowie 40 dzieci zakwalifikowanych do zajęć, dzięki  warsztatom i konsultacjom z psychologami/pedagogami, pogłębią wiedzę dotyczącą roli rodziny w rozwijaniu uzdolnień dziecka oraz podniosą kompetencje wychowawcze w tym obszarze. Nauczyciele poszerzą swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania  i wspierania uczniów zdolnych  a także wzbogacą warsztat pracy o  kompleksowe narzędzia diagnostyczne oraz o  programy i materiały  na potrzeby pracy z takimi uczniami.

Projekt przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej naszych szkół i pozwoli na realizację w praktyce edukacyjnej zasady, że każde dziecko jest zdolne.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Być odważnym i samodzielnym jak Calineczka

Być odważnym i samodzielnym jak Calineczka

Kolejną wspólną wycieczką klas pierwszych był wyjazd do Teatru Ludowego w Krakowie na spektakl pt. „Calineczka”. Uczniowie mieli okazję obejrzeć jedną z najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena, która jest niezwykle ważną opowieścią o dojrzewaniu, o odwadze bycia sobą, o akceptacji i przyjaźni oraz o tym, że nie warto ulegać modom, trendom czy naciskom wypływającym z otoczenia. Sztuka została zrealizowana w ramach projektu „Mali Przewodnicy Zmysłów” jako produkcja skierowana do najmłodszej publiczności i oparta na doświadczaniu wszystkimi zmysłami. Aktorzy nawiązywali kontakt z widzem – niwelując granice między sceną a widownią. (więcej…)

Młode Talenty 2024

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w kolejnej edycji szkolnego konkursu „Młode Talenty”. Konkurs zaplanowany został na 26.04.2024r.

Kategorie konkursowe:
Artystyczna: śpiew, taniec, gra na instrumencie, recytacja (występ nie dłuższy niż 3 minuty).
Sportowa : gimnastyka artystyczna  (polega na wykonywaniu układów taneczno-gimnastyczno-akrobatycznych, z piłką, wstążką, obręczą, skakanką  – mini pokaz)
Techniczna: polega na wykonaniu makiety obiektu sportowego np. Stadion Olimpijski, makieta boiska sportowego ( do piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej), basen olimpijski, skocznia narciarska, tor kolarski, itp. Technika wykonania oraz użyte materiały są dowolne.

Termin zgłoszeń: 15.04.2024 – zapisy przyjmuje mgr Agata Krawczyńska oraz mgr Katarzyna Jedynak.
Makietę należy przynieść do szkoły dnia: 22.04.2024r.
Każdy uczestnik może zaprezentować się tylko w jednej kategorii ( plus może wykonać makietę)
Uczniowie będą prezentować się przed Jury w dniu 26.04.2024r. Zaczynamy  o  godzinie  9:00
Zachęcam wszystkich uczniów do zgłaszania chęci udziału w tegorocznej edycji konkursu!
mgr  Agata Krawczyńska

Wielkanoc 2024

„A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś ściskając Misiową łapkę. – Co wtedy?
– Nic wielkiego. – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam.
Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.”
 Kubuś Puchatek
Kochani, w tym wyjątkowym okresie cudu Wielkiej Nocy
życzę,  aby wokół Was zawsze był Ktoś, kto na Was będzie czekał… i Ktoś na kogo Wy będziecie chcieli poczekać….
Sylwia Słomska, dyrektor szkoły
Profilaktyka cyberprzemocy – spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

Profilaktyka cyberprzemocy – spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

Dla uczniów klas 6, 7 i 8 przeprowadzono prelekcję profilaktyczną na temat cyberprzemocy, demoralizacji oraz czynów karalnych. Spotkanie zostało zorganizowane z udziałem Pani Kingi Korbel oraz Pana Grzegorza Martensa z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Celem prelekcji było zwiększenie świadomości prawnej uczniów dotyczącej cyberprzemocy i zachowań podlegających karze. Podczas zajęć szczegółowo omówiono zagadnienia związane z mobbingiem elektronicznym, nagabywaniem, cyberbullyingiem, sextingiem oraz groomingiem. Prowadzący zwrócili uwagę młodzieży na fakt, że Internet, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe oraz komunikatory są często wykorzystywane do szantażowania, zastraszania, nękania lub rozpowszechniania kompromitujących materiałów na temat innych osób. W sieci pojawia się wiele zachowań agresywnych i aspołecznych, w których młodzi ludzie stają się nie tylko ofiarami, ale również coraz częściej sprawcami. (więcej…)

Skip to content