A- A A+

Bliżej literatury

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich uczniowie klas I-III wzięli udział w spotkaniu z autorką książek dla dzieci Ewą Musiorską. Dzieci miały okazję nie tylko do bezpośredniej rozmowy z osobą zajmującą się pisarstwem, ale i wysłuchały pięknie odczytanych przez autorkę jej własnych wierszy oraz opowiadań.Następnie czynnie brały udział w dyskusji literackiej na temat usłyszanych utworów i zadawali pisarce pytania dotyczące jej twórczości. Z zainteresowaniem słuchali o tym jak złożony jest proces powstawania książki i jak ważne jest notowanie wszystkich swoich pomysłów, spostrzeżeń, które można wykorzystać nawet po wielu latach. Autorka namawiała uczniów do próbowania sił w pisaniu wierszyków, opowiadań, pamiętników, życzeń dla najbliższych podkreślając jak bardzo pisanie i czytanie pobudza i rozwija wyobraźnię człowieka. Na zakończenie każdy mógł się ustawić w kolejce po książkę z osobistą dedykacją pisarki.

Skip to content