A- A A+

Informacje

” Dzwonek woła mnie i was na naukę przyszedł czas!…”

” Wakacje minęły, uleciały jak chmurki na niebie.

Dzieci plecaki wzięły i  biegną szkoło do ciebie z pytaniami:

– Czy tęskniłaś za nami?

– Czy brak ci było gwaru, hałasu?

– Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu ?

I tak dzieci pytały…a

szkoła cichutko drzwi uchyliła i  dzieci do siebie zaprosiła”.

 

Serdecznie zapraszam uczniów, rodziców i nauczycieli

w dniu 2 września 2019 roku na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
O godzinie 8:00 odbędzie się msza św. w Kościele w Karniowicach, następnie o godzinie 9:00 akademia w sali gimnastycznej i spotkanie uczniów z wychowawcami.

Oddział przedszkolny: 08:00 – 13:00 zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w sali nr 1.

mgr S. Słomska – dyrektor szkoły

Podręczniki 2019/2020.

Informuję, że w roku szkolnym 2019/ 2020 darmowe podręczniki i ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych otrzymają uczniowie klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Materiały ćwiczeniowe odebrać można u wychowawców w dniu 2 IX 2019 r.

Uczniowie, którzy nie odebrali podręczników w czerwcu mogą wypożyczyć je z biblioteki wg. następującego harmonogramu:

2 IX 2019 r. godz. 11.00 kl. I – rodzice uczniów,

3 IX 2019 r. godz. 17.00- 18.00 kl. III – rodzice uczniów,

4 IX 2019 r. w godz. pracy biblioteki kl. VI – uczniowie.

Zapraszamy,

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Postępowanie uzupełniające do kl. I – 2018/ 2019.

W terminie:

od  30.03. 2018 r. do  06.04.2018 r. można złożyć w postępowaniu uzupełniającym zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej.
Dokumenty do pobrania – w sekretariacie szkoły lub w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA:

  • karta zgłoszenia dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Dulowa),
  • wniosek o przyjęcie dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa).

Zapraszamy…

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Komunikat.

Szanowni Rodzice!

Badania Głównego Inspektora Sanitarnego donoszą, że niemal połowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym nosi za ciężkie plecaki. W większości przypadków wynika to z tego, że uczniowie noszą w nich nie tylko podręczniki i zeszyty, ale także rzeczy niepotrzebne.
Przypominamy, że:
– waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia.
– tornister powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców.
– ciężar powinien być rozłożony symetrycznie.
– cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej.
– tornister powinien mieć równe, szerokie szelki.
– długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców.
– zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.
– tornister należy nosić na obu ramionach.
Nadmiernie przeładowane plecaki dzieci to poważny problem zdrowotny na przyszłość. Zbyt wielki ciężar to nie tylko ból pleców czy niewygoda, ale z czasem może prowadzić do schorzeń kręgosłupa, kłopotów z kolanami czy nawet nieprawidłowego funkcjonowania układu oddechowego. W związku z tym w trosce o zdrowie Państwa dzieci przypominamy, że szkoła zapewnia miejsce dla podręczników i ćwiczeń w salach lekcyjnych.

Prosimy także o kontrolowanie zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez dzieci zbędnych rzeczy.
mgr Grażyna Mendyk
Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

Dni otwarte.

W ramach ” otwartych drzwi” zapraszamy rodziców w dniu 21 III 2018 r. w godz. 17.00- 18.00  na spotkania z nauczycielami.

 

Zapraszamy…

mgr S. Słomska  dyrektor szkoły

Skip to content