A- A A+

Informacje

Postępowanie uzupełniające do kl. I – 2018/ 2019.

W terminie:

od  30.03. 2018 r. do  06.04.2018 r. można złożyć w postępowaniu uzupełniającym zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej.
Dokumenty do pobrania – w sekretariacie szkoły lub w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA:

  • karta zgłoszenia dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Dulowa),
  • wniosek o przyjęcie dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa).

Zapraszamy…

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Komunikat.

Szanowni Rodzice!

Badania Głównego Inspektora Sanitarnego donoszą, że niemal połowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym nosi za ciężkie plecaki. W większości przypadków wynika to z tego, że uczniowie noszą w nich nie tylko podręczniki i zeszyty, ale także rzeczy niepotrzebne.
Przypominamy, że:
– waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia.
– tornister powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców.
– ciężar powinien być rozłożony symetrycznie.
– cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej.
– tornister powinien mieć równe, szerokie szelki.
– długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców.
– zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.
– tornister należy nosić na obu ramionach.
Nadmiernie przeładowane plecaki dzieci to poważny problem zdrowotny na przyszłość. Zbyt wielki ciężar to nie tylko ból pleców czy niewygoda, ale z czasem może prowadzić do schorzeń kręgosłupa, kłopotów z kolanami czy nawet nieprawidłowego funkcjonowania układu oddechowego. W związku z tym w trosce o zdrowie Państwa dzieci przypominamy, że szkoła zapewnia miejsce dla podręczników i ćwiczeń w salach lekcyjnych.

Prosimy także o kontrolowanie zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez dzieci zbędnych rzeczy.
mgr Grażyna Mendyk
Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

Dni otwarte.

W ramach ” otwartych drzwi” zapraszamy rodziców w dniu 21 III 2018 r. w godz. 17.00- 18.00  na spotkania z nauczycielami.

 

Zapraszamy…

mgr S. Słomska  dyrektor szkoły

Rekrutacja do kl. I – 2018/ 2019.

W dniach od 26 II 2018 r. do 16 III 2018 r.  można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej ( dzieci spoza obwodu szkoły ).

Dokumenty do pobrania – w sekretariacie szkoły lub w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA:

  • wniosek o przyjęcie dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa),
  • oświadczenia (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa).

Zapraszamy…

mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły

Zebrania z rodzicami.

Serdecznie zapraszam 7 II 2018 r. wszystkich rodziców/ prawnych opiekunów na śródroczne spotkanie z wychowawcami.

16. 30 zebranie w sprawie zimowiska, sala gimnastyczna

17.00 zebranie z wychowawcą – oddział przedszkolny, kl. II, III, IV a, sale lekcyjne

17.15 zebranie z wychowawcą – kl. IV b, V, VI, VII, sale lekcyjne

oraz 9 II 2018 r. o godz. 17.00 zebranie z wychowawcą kl. I, sala lekcyjna.

Zapraszamy,

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego – 2018/ 2019.

W terminie od 06.02. 2018 r. do 28.02.2018 r. szkoła prowadzi rekrutację do oddziału przedszkolnego.

Zapraszamy dzieci urodzone:

  • w 2012 r. – 6 latki ( objęte ustawowo obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego ),
  • w 2013 r. – 5 latki ( na wniosek rodziców ).

Dokumenty do pobrania – w sekretariacie szkoły lub w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA:

  • wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,
  • oświadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Zapraszamy,

mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły

Oddział przedszkolny 2018/ 2019.

Zgodnie z zarządzeniem nr 005022/2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 18 I 2018 r. w dniach od 29 I 2018 r. do 5 II 2018 r. rodzice/ prawni opiekunowie dzieci mogą składać  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej.

Zapraszamy…

mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły

Zapisy do kl. I – 2018/ 2019.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej ogłasza w dniach  22 I 2018 r. – 20 II 2018 r.   w godzinach od 7:00 do 15:00 zapisy dzieci urodzonych w 2011 roku  do klasy pierwszej. 

Karty zapisu dostępne są w sekretariacie szkoły oraz w zakładce dokumenty i druki do pobrania.

 

mgr Sylwia Słomska

Skip to content