A- A A+

Dni Wychowawcze 2010/2011

„Nie uzależnieniom, tak asertywności- rodzina i szkoła razem w skutecznej profilaktyce”
Takie hasło towarzyszyło tegorocznym Dniom Wychowawczym które odbyły się w dniach 23.05.11.-26.05. 11.
W czasie Dni Wychowawczych były realizowane różnego typu zajęcia profilaktyczne w formie warsztatów, wykładu, spektaklu profilaktycznego. Działania te były skierowane do uczniów i rodziców.
I. Zajęcia dla uczniów:

Cele :

– demaskowanie podstępnego działania substancji uzależniających ,
– przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych ,
– kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi ,
– pokazanie dzieciom , co mogą zrobić , aby oni sami i ich koledzy i koleżanki nie były podatne na zdradliwe propozycje osób zdeprawowanych ,
– ukazanie potrzeby kontaktu z zaufanymi dorosłymi w sytuacjach zagrożenia własnego lub zagrożenia innych dzieci uzależnieniem ,
– rozwijanie w uczniu postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły .
– wyjaśnienie uczniom hasła „asertywność” i „komunikacja interpersonalna”;
– zapoznanie dzieci z różnymi formami komunikacji interpersonalnej w szkole i w domu;
– wskazanie namiaru sytuacji życiowych, w których potrzebne są zachowania asertywne;
– uświadomienie wychowankom zagrożeń wynikających z nieumiejętności odmowy i wyrażenia swoich potrzeb;
– wyćwiczenie z uczniami umiejętności zachowań asertywnych w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętności odmowy w taki sposób, by nie urazić rozmówcy.

Klasy I-III ( po 2godz. lekcyjne) -23.05.11.

Program profilaktyczny „Cukierki” -A. Grzelak

Klasy IV-VI
(po 1godz. lekcyjnej) -24.05.11.
Warsztaty: „Nie, dziękuję” w zakresie komunikacji interpersonalnej i zapobiegania nałogom.
Celem warsztatów byłopodniesienie zdolności asertywnej komunikacji i umiejętności rozpoznawania reakcji asertywnych, uległych, agresywnych i manipulacyjnych. Uczestnicy mięli możliwość:
– poznać na czym polega asertywność;
– ocenić własne relacje w zakresie asertywności;
– podnieść zdolność asertywnej komunikacji i umiejętności radzenia sobie z osobami
agresywnymi i manipulacyjnymi;
– utrwalić umiejętność egzekwowania własnych praw bez poczucia winy;
– doskonalić postawy asertywne w różnych sytuacjach społecznych.
Dla całej społeczności szkolnej spektakl profilaktyczny pt. Pokój – 26.05.11. przygotowany przez panie A. Doros i G. Iwaniak- Książek wraz z uczniami klas V i VI. Spektakl był podsumowaniem Dni Wychowawczych.
II. Pedagogizacja rodziców: zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników PPP w Trzebini panią Krystynę Trojanowską (dla rodziców klas I-VI) i panią Agnieszkę Gibas(dla rodziców pięciolatków i sześciolatków).
1)Temat zajęć: Jak być skutecznym rodzicem-proste podpowiedzi dla rodziców- 24.05.11.
2)Temat zajęć:„Zamiast klapsa” – jak z szacunkiem wychować dzieci-25.05.11.
Celem przekazu było udzielenie wskazówek dotyczących wychowania dziecka w rodzinie.Wielu rodziców nie zna najważniejszych potrzeb swoich dzieci. Brakuje im też umiejętności wychowawczych i pomysłów na wspólne bycie z dzieckiem. Niektórzy potrzebują tylko prostych podpowiedzi. Takie sposoby na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi przedstawiły prowadzące. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Motto tego spotkania to: Wychowywać to kochać i wymagać. Na koniec zajęć wszyscy rodzice otrzymali ulotki z programu „Postaw na rodzinę” z różnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania w rodzinie i wychowywania dzieci.

Skip to content