Wyniki oceny wniosków

Nasza szkoła z kolejnymi dwoma projektami „Umiejętność uczenia się, czyli Mądra Główka 3″ oraz ” Angielski na start” znalazła się na

LIŚCIE RANKINGOWEJ NR 2
WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH MINIMUM PUNKTOWE
KONKURS NR POKL/9. 5/I/11 W RAMACH DZIAŁANIA 9.5 POKL

Pobierz dokument PDF