Dobrze Cię widzieć – realizacja projektu w klasach IV-VIII

„Dobrze Cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

„Dobrze Cie widzieć” czyli dobrze, że jesteśmy kolegami, sąsiadami, odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego. Każdy z Nas jest wartościowy, niepowtarzalny i wiele możemy się od siebie nauczyć 🙂
W życiu, w szkole, w telewizji obserwujemy osoby, które są najlepsze w różnych dziedzinach życia. Uczniowie obejrzeli krótką animacje pt. „Bieg” w czym główne bohaterki są najlepsze i jakie są ich mocne strony. By poprawić bezpieczeństwo i widoczność uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe, dzięki którym będzie dobrze ich widać na drodze. W ramach projektu zostały uczniom pokazane filmy animowane wskazujące na prawidłowe zachowanie pieszych na drodze oraz podkreślające wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym.

mgr Agata Krawczyńska