A- A A+

Finał Powiatowego Konkursu Informatyczno – Artystycznego MOJE ZAPROGRAMOWANIE NA BEZPIECZNE SURFOWANIE

Honorowy Patronat nad konkursem Informatyczno – Artystycznym „MOJE ZAPROGRAMOWANIE NA BEZPIECZNE SURFOWANIE” objął Małopolski Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Urząd Miasta w Trzebini. W środę, 11 marca 2015 r., w Szkole Podstawowej w Dulowej odbył się II etap konkursu – finał. Konkurs adresowany był dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie przez każdego uczestnika spotu reklamowego (w programie Windows Movie Maker), propagującego bezpieczne zasady zachowania się w sieci Internet. Do konkursu uczniowie zostali zgłoszeni przez nauczycieli z pięciu szkół: Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu, Szkoła Podstawowa w Młoszowej, Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini, Szkoła Podstawowa w Dulowej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy wygrali etap szkolny i uczestniczyli w I etapie. Są nimi: Adrianna Stępowska, Kornelia Ślusarczyk i Krystian Pytlik.

Zaproszonych gości przywitała Dyrektor Szkoły p. mgr Sylwia Słomska. Uroczystość inaugurującą konkursu zaszczycił swoją obecnością pan Andrzej Miranowicz, Dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracyjnego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini, pani mgr inż. Alicja Szczerba. II etap konkursu polegał na wykonaniu krótkiego filmu na temat podstawowych zasad netykiety pt. „Nasze zaprogramowanie na netykiety stosowanie” w programie Windows Movie Maker. Następnym zadaniem było przygotowanie animacji w formie napisu i graficznym – Dziecko w sieci w programie Logomocja- Edytor Postaci. Ostatnie trzy zadania dotyczyły programowania w języku Logo w programie Logomocja – Imagine. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać wg własnego pomysłu za pomocą żółwia mozaikę, kompozycję z pawich oczek oraz zdefiniować procedurę. Komisja, w składzie: p. Arkadiusz Surowiec – przewodniczący, p. Anna Kozioł-Pilaszek, p. Mariusz Celarek, p. Wojciech Głuch, po sprawdzeniu prac uczniów, stwierdziła, że uczestnicy konkursu pracowali na wysokim i wyrównanym poziomie. W I powiatowym konkursie informatyczno – artystycznym zwyciężyli: Krystian Pytlik ze SP w Dulowej, Dominik Pikoń ze SP w Młoszowej oraz Adrianna Stępowska ze SP w Dulowej. Dzięki sponsorowi konkursu ORLEN Południe S.A. finaliści zostali nagrodzeni wspaniałymi nagrodami: telefonem komórkowym za I miejsce, tabletem za II oraz aparatem fotograficznym za III. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki, dzięki wsparciu Urzędu Miasta Trzebini, w postaci myszy bezprzewodowych i słuchawek z mikrofonem. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali maskotkami ufundowanymi przez Policję w Trzebini oraz drobnymi upominkami od Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie wspaniałych nagród, a finalistom gratulujemy.

mgr Bernadeta Głogowska

IMG_1198 IMG_1185 SAM_0309SAM_0307   IMG_1196 SAM_0300

Skip to content