A- A A+

Rekrutacja uczniów do klasy I w roku szkolnym 2015/2016.

W dniach 1 IV 2015 r. – 30 IV 2015 r. trwa nabór dzieci do klasy pierwszej.

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

urodzone w 2009r. (ustawowo) – 6 latki
urodzone w 2008r. (ustawowo) – 7 latki

Rodziców (prawnych opiekunów) prosimy o wypełnienie zgłoszenia (formularze do pobrania

w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej w zakładce „DOKUMENTY I DRUKI

DO POBRANIA”).

Serdecznie zapraszamy…

mgr S. Słomska – dyrektor szkoły

Skip to content