Gratulacje….

Do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych zakwalifikowali
się uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 38 punktów.

Gratulujemy Martynie Paszcza osiągniętego sukcesu.