” Zawsze jest jakieś jutro i życie daje nam możliwość zrobienia dobrego uczynku…”

Składam serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom zaangażowanym w organizację Młodych Talentów 2014.

S. Słomska dyrektor szkoły