List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów

Zapraszamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów: