A- A A+

Zebrania z rodzicami.

Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 23 V 201 8 r.:

17. 00 zebrania wychowawców klas I – VII z rodzicami, sale lekcyjne
18.00 zebranie wychowawcy oddziału przedszkolnego z rodzicami, sala oddziału przedszkolnego

17.30 – 18.30 dyżur nauczycieli w pokoju nauczycielskim
18.00 zebranie prezydium rady rodziców, rad oddziałowych z dyrektorem szkoły

Zapraszamy….

mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły

Skip to content