A- A A+

Małopolska Szkoła Tradycji

W piątek 29 września w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zainaugurowano działalność Małopolskiej Szkoły Tradycji. W sali im. Romana Sichrawy podpisane zostały porozumienia dotyczące współorganizacji Mateczników Tradycji.

Wśród realizatorów projektu znalazła się Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu rozpoczyna realizację projektu z dziedziny ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Małopolska Szkoła Tradycji”.
W ramach tego projektu utworzone zostaną Mateczniki Tradycji – centra edukacji tradycyjnej kultury ludowej, w których zorganizowane zostaną Warsztaty Muzykowania Ludowego, Warsztaty Tańca Ludowego, Warsztaty Tradycyjnych Zawodów, Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego.
Projekt został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program Regionalny): czas realizacji:  wrzesień 2017  – marzec 2020, finanse:   całość: 2.257 953,60 zł, dofinansowanie: 1.693 465,18 zł.

mgr Sylwia Słomska

 
Skip to content