Uliczne sygnały zna duży i mały…

Przedszkolaki  bardzo pilnie uczyły się zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.
mgr Aneta Bałuszek