Nasze publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami o naszej szkole:
artykuł w czasopiśmie Hejnał Oświatowy nr 6-7/ 144 2015
artykuł pt. „Dla nas ważna jest codzienna promocja zdrowia” w książce z cyklu „Promocja zdrowia priorytetowym zadaniem w polityce państwa” Praca zbiorowa, pod redakcją mgr Walentyny Rakiel-Czarneckiej, Warszawa 2015.

Hejnał Oświatowy.pdf

Hejnał Oświatowy cd.pdf

Artykuł „Dla nas ważna jest codzienna promocja zdrowia”.pdf

mgr Iwona Kasprzyk