Spotkania z szachami

Szachy rozwijają zainteresowania, aktywność twórczą, pamięć, uwagę, myślenie logiczne, uczą tolerancji, reakcji na niepowodzenia, konsekwencji oraz wytrwałości w działaniu. Wyniki badań potwierdzają, że wprowadzenie nauki tej gry w młodszym wieku szkolnym, wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się „drewnianą armią”, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Potrzeba więc, by każdy szachista wykazał się zdyscyplinowaniem i wyobraźnią.
W nowym roku szkolnym 2015/2016 Nasza szkoła przystąpiła do programu „Edukacja przez szachy w szkole”, dzięki któremu zyskaliśmy 15 plansz szachowych z kompletem bierek. Zgodnie z założeniami programu zajęciami mającymi na celu naukę podstawowych zasad gry w szachy, objęci zostali uczniowie klasy pierwszej. Ich spotkania z szachami odbywają się w środy na lekcji piątej. Ponadto w bibliotece szkolnej wszyscy zainteresowani gracze mogą rozgrywać szkolne partie szachowe. Zapraszamy!

mgr Joanna Bogacka – Pająk

IMG_1791 IMG_1792 IMG_1793IMG_1820IMG_1821IMG_1822