Ogłoszenie o naborze osób do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Trzebinia

Burmistrz Miasta Trzebini i Przewodniczący Rady Miasta Trzebini serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Trzebinia do udziału w naborze osób i gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, czyli takich, które nie mają dostępu do Internetu z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

 

 

Do uczestniczenia w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Trzebinia – Internet szansą aktywnego rozwoju”, planowanym do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,  mogą zgłosić się mieszkańcy gminy Trzebinia spełniający jako osoby i gospodarstwa domowe jeden z poniższych warunków uprawniający do udzielenia pomocy informatycznej, w ramach której 110 wybranych osób i gospodarstw domowych otrzyma bezpłatnie w celu użytkowania komputer wraz z oprogramowaniem i dostępem do szerokopasmowego Internetu na okres 6,5 roku. Nabór osób i gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym realizowany będzie w dniach od 16.10.2013r. do 15.11.2013r.

 

Gmina Trzebinia w pierwszej kolejności rozpatrzy udzielenie pomocy gospodarstwom, w których są dzieci i/lub młodzież ucząca się, zameldowana na terenie gminy Trzebinia. Zgłoszona do projektu osoba uzyska udział w zajęciach edukacyjnych w zakresie wybranych podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Dokumenty naboru (deklaracja zgłoszenia, formularz rekrutacji oraz wskazany rodzaj zaświadczenia o dochodach na jedną osobę w gospodarstwie domowym) należy składać w godzinach pracy Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, pokój nr 2, tel. 32 711 10 02, 612 12 27 wew. 102 – wydawanie formularzy i przyjmowanie dokumentów naboru.

Konsultacje: Andrzej Pypno – Pełnomocnik Burmistrza Miasta Trzebini ds. Edukacji i Informatyzacji, tel. 032 711 10 88, 507 434 272.

Więcej informacji kliknij tutaj

tekst pochodzi ze strony: www.trzebinia.pl