A- A A+

Ogłoszenie

W związku z realizacją Projektu „ Umiejętność uczenia się, czyli Mądra Główka 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi- Królowej w Dulowej, ogłasza nabór na stanowisko:

1. Koordynator projektu „ Umiejętność uczenia się, czyli Mądra Główka 3”, wymagane wyższe wykształcenie, doświadczenie w pracy związanej z organizacją grup szkoleniowych. Zatrudnienie na okres II 2012-VI 2012 r., umowa cywilno- prawna- 60 h miesięcznie

2. Specjalista do spraw rozliczeń projektu „Umiejętność uczenia się, czyli Mądra Główka 3”, wymagane wyższe wykształcenie, doświadczenie w sprawach organizacji i pracy z dokumentacją; zatrudnienie na okres II 2012-VI 2012 r., umowa cywilno- prawna-60 h miesięcznie.

Oferty proszę przesłać na adres mail: ,
bądź faksem: tel/fax: (032) 613 80 05 do dnia 28 I 2012 do godziny 15.00.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły S. Słomska

Skip to content