Święto Pierwszaka

14 października 2011 roku o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I i pasowanie na uczniów i czytelników Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi – Królowej w Dulowej.
W tym uroczystym dniu w tajniki wiedzy korzystania z biblioteki szkolnej wprowadzili najmłodszych uczniowie klasy IV a, którzy zaprezentowali program artystyczny opracowany przez panią Joannę Bogacką – Pająk.

W dalszej części 29 pierwszaków bardzo uroczyście ubranych przedstawiło program artystyczny prezentując swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne.
Następnie w obecności zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i starszych kolegów, dyrektor szkoły przyjął pierwszoklasistów w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej
Uczniowie otrzymali dyplomy, upominki a od rodziców pełen słodkości róg.
Uroczystość tego dnia zakończyła się zabawą taneczną z wodzirejem.