Otwarte drzwi…

W ramach ” otwartych drzwi” zapraszamy rodziców w dniu 1 III 2016 r. w godz. 16.30- 17.30  na spotkania z nauczycielami.

O godz. 17.00 w sali 8 odbędzie się spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów kl. I.

O godz. 17.30 w sali 21 odbędzie się spotkanie Samorządu Uczniowskiego, przedstawicieli rad oddziałowych, prezydium Rady Rodziców oraz dyrektora szkoły.

Zapraszamy…

mgr S. Słomska  dyrektor szkoły