Piękno i zdrowie natury

17 lutego 2016r. odbyło się spotkanie uczennic kl.V i VI z panią Janiną Starzycką. Pani Starzycka przeprowadziła pogadankę na temat zdrowego i pięknego uśmiechu oraz na temat profilaktyki raka piersi i codziennej higieny ciała. Uczennice testowały różnorodne pasty  do zębów oraz  wykonały peeling na ręce. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczennic.
Serdecznie dziękujemy pani Janinie Starzyckiej za przeprowadzenie prelekcji.
Opiekun PCK  mgr Aneta Bałuszek