A- A A+

Brawa dla naszych uczniów

 Znamy wyniki Małopolskich Konkursów Przedmiotowych.

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:

Bartosz Góral – j. angielski,

Paulina Paluch – j. polski,

Bartosz Malczyk – matematyka, fizyka.

Gratuluję uczniom oraz nauczycielom: mgr A. Kaźmierczak,  mgr J. Bogackiej – Pająk, mgr Edycie Siemek, mgr A. Kozikowskiej.

Życzę powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych…

mgr S. Słomska dyrektor szkoły

Dzień Górnika

Dzień Górnika

Dnia 4 grudnia obchodzimy bardzo ważny dzień, jakim jest Dzień Górnika. Z tej okazji dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały piękne laurki dla naszych dzielnych Górników, dzięki którym w mroźne dni możemy cieszyć się ciepłem krążącym w naszych domach. Kochani Górnicy z okazji Barbórki składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i wytrwałości. Pragniemy, aby Wasza praca była bezpieczna, a Święta Barbara zawsze miała Was pod swoją opieką! Szczęść Boże!

mgr Roksana Majcherczyk (więcej…)

Konkurs plastyczny “Miś Mój Przyjaciel”

Konkurs plastyczny “Miś Mój Przyjaciel”

Część dzieci z oddziału przedszkolnego wzięła udział w Gminnym Konkursie Plastycznym “Miś Mój Przyjaciel” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej.  Wszystkie złożone do wychowawcy prace były piękne i oryginalne. Wykonanie ich kosztowało dzieci dużo wysiłku i pracy, jednak na właściwy konkurs mogliśmy wybrać tylko 3 z nich. (więcej…)

Miś – Nasz przyjaciel

Miś – Nasz przyjaciel

Dnia 25 listopada obchodziliśmy w Naszym przedszkolu Światowy Dzień Pluszowego Misia. Poznaliśmy misie wszystkim znane oraz już te zapomniane. Wykonaliśmy szereg zadań pluszowo-misiowej przygody! Była poranna gimnastyka, misiowo-pluszowe zawody, zadanie plastyczne a na koniec milusińskie wyciszenie;) Uśmiech nie schodził nam z twarzy, wszystkim towarzyszyły świetne nastroje!

mgr Roksana Majcherczyk (więcej…)

Warsztaty profilaktyczne dla klasy 6

W dniu 19 listopada w SP w Dulowej odbyły się ponownie warsztaty profilaktyczne prowadzone online przez państwa Dominikę i Marka Wąsików z Akademii Pozytywnej Profilaktyki I Terapii Uzależnień na temat: „Niebezpieczeństwa, które czyhają w sieci  i sposoby uchronienia się przed nimi”W warsztatach uczestniczyli tym razem uczniowie z klasy 6, którzy aktywnie brali udział w zajęciach online, chętnie włączali się do rozmowy, byli kreatywni, wykonywali ćwiczenia.

mgr Bernadetta Głogowska

 

Uwaga ósmoklasiści

Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych.

Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);

Warsztaty profilaktyczne

Uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w warsztatach online na temat: „Niebezpieczeństwa, które czyhają w sieci i sposoby uchronienia się przed nimi oraz radzenie sobie z trudnymi emocjami” prowadzonych przez państwa Dominikę i Marka Wąsików z Akademii Pozytywnej Profilaktyki I Terapii Uzależnień.

Głównym celem warsztatów było uświadomienie uczniom, że zagrożenia w internecie istnieją i są realnym problemem. Dzięki zdobytej wiedzy młodzież będzie potrafiła się przed nimi uchronić, także w trakcie zdalnego nauczania. Internet jest skarbnicą wiedzy, ale może stanowić też duże zagrożenie. Mogą to być niebezpieczne treści, hejt i fake news, szkodliwe relacje online, cyberprzemoc, scam i phishing, uzależnienie od sieciowych gier, serwisów i różnego typu niewłaściwych treści. (więcej…)