A- A A+

Podsumowanie Roku Ignacego Łukasiewicza

Kończy się rok, który został ogłoszony przez Sejm Rokiem Ignacego Łukasiewicza w związku z 200. rocznicą jego urodzin.  Uczniowie poznawali dokonania tego polskiego geniusza na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej, godzinach wychowawczych, przyrodzie i chemii. Rozpoczynając rok twórcy światowego przemysłu naftowego, ówcześni uczniowie klas siódmej i ósmych wykonywali prezentacje multimedialne na jego temat w ramach Dnia Nauki Polskiej, a kończąc, w listopadzie odbył się wewnątrzszkolny konkurs poświęcony jego sylwetce. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów naszej szkoły i podzielony został na trzy grupy wiekowe: klasy I – III oraz IV – VI wykonały gazetki klasowe przedstawiające postać i dokonania Ignacego Łukasiewicza, a uczniowie klas VII – VIII wzięli udział w dwuetapowym konkursie wiedzowym dotyczącym jego życia i dokonań.  Za gazetki nagrodzeni zostali uczniowie klasy IIa i IV, a konkurs wiedzowy wygrała uczennica klasy VIII, Hanna Sowa. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

mgr Agnieszka Kaźmierczak

Uczniowie prezentują wykonaną przez siebie gazetkę.

Uczniowie prezentują wykonaną przez siebie gazetkę.

Wystawka wykonana przez uczniów.

Skip to content