A- A A+

Rekrutacja 2023

Zgodnie z wydanymi Zarządzeniami  Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.01.2023 r.w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 podaję do wiadomości:

Zapraszamy

S. Słomska, dyrektor szkoły

Skip to content